Algemene voorwaarden en disclaimer Deephealing

 1. Voor het volgen van de sessies, coachingstrajecten, workshops, healings is een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je onder behandeling ( geweest ) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, geef dit dan aan voordat je een sessie, workshop of healing boekt. Het wil niet zeggen dat deephealing.nl niets voor je kan betekenen. Soms is er medeweten / toestemming / of overleg nodig met jou en je behandelend arts/specialist of huisarts. Gebruik je overmatig alcohol en of drugs dan adviseren we je geen sessie te boeken bij deephealing.nl voordat dit probleem stabiel / behandeld is.
 2. Een consult, workshop of healing kan nooit een medisch advies van een arts of medisch deskundige vervangen. Consulten / workshops / healings kunnen een belangrijke aanvulling zijn op de weg naar genezing of oplossing van jouw uitdaging in het leven. Tips of adviezen vanuit deephealing.nl zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.
 3. Deephealing.nl adviseert je het tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen advies nooit te veronachtzamen op basis van ( online ) informatie verstrekt door medewerkers van deephealing.nl
 4. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt je geadviseerd contact op te nemen met de eigen
  ( huis ) arts en daarnaast met deephealing.nl voor holistische adviezen.
 5. Deephealing.nl is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consulten, workshops, deep tissue massages, healing, heen of terugreis.
 6. Elke sessie, workshop, healing, deep tissue massage heeft enkele uren tot weken tijd nodig om te integreren. Houd daarbij rekening rekening met mogelijke uitwerkingen in je lichaam of in je geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: spierpijn, jeuk, uitslag, moeheid, kou, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, en/of een emotioneel verwerkingsproces. Heb je vragen hierover of blijft het te lang duren, neem dan gerust contact met ons op.
 7. Je beslist altijd zelf wat je met de informatie uit de consulten, sessies en workshops wilt doen binnen de privésfeer. wil je informatie op een andere wijze gebruiken
  ( bijvoorbeeld op een website openbaar maken ) dan kan dit alleen met goedvinden van deephealing.nl Je dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor akkoord.
 8. De informatie uit de consulten, sessie, healings en workshops is persoonlijk en wordt door deephealing niet aan derde verstrekt. Tenzij in overleg met de cliënt in zijn/haar belang.